Leader-rahoitus yhteisöille

Uuden ohjelmakauden 2014-2020 yleishyödyllisten hanketukien haku on käynnissä!

Hakijana voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, säätiöt tms. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hyvä hanke on sellainen, jossa syntyy jotakin uutta. Uutuus voi liittyä toiminnan ulkoisiin puitteisiin tai sisältöön. Paikalliseen Leader-ohjelmaan sopivat hankkeet, joiden tavoitteena  on elinolojen, harrastusmahdollisuuksien, palveluiden tai yrittäjyyden edellytysten parantaminen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen tai kansainvälistyminen. 

PoKo ei jaa toiminta-avustusta eikä myönnä tukea jo olemassa olevaan toimintaan vaan tavoitteena on aina uuden kehittäminen.

Lue lisää Mavin uudesta HANKETUKIESITTEESTÄ.

Hakujen toivotaan tapahtuvan pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-tukijärjestelmässä.

Hakemuksen voi edelleen jättää myös paperisena. Paperiset hakemukset löytyy Materiaalipankista. Hakijalla on edelleen mahdollisuus asioida Leader PoKon toimistossa, jossa autetaan entiseen tapaan.

Avaa tästä (doc-tiedosto) pohja hankesuunnitelmalle.

Sähköisen haun myötä myös yhdistysten tulee hankkia Katso-tunniste. Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin.Siirry sivun alkuun
Tulostusversio