Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.


Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään toimitilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, uusien koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen (ei enää käytettyjä koneita ja laitteita), taikka patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen. Myös lupa yms. kustannukset ovat tukikelpoisia. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Tuen taso

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.
Minimi-investointi on 10 000 €. 

Siirry sivun alkuun
Tulostusversio