LEADER-RAHOITUS

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.

Kun suunnittelee hanketta, johon voisi saada Leader-rahoitusta, kannattaa ottaa yhteyttä PoKon toimistoon. Työntekijät auttavat hankesuunnitelman jalostamisessa ja rahoituksen hakuprosessin eri vaiheissa. Hyvällä hankkeella on selkeä tarve, ja sen vaikutukset kantavat pitkälle hankkeen päättymisen jälkeen.

Rahoitukseen osallistuvat EU, valtio ja toimialueen kunnat. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat alueille moninkertaisina takaisin.

Ohjelmakaudella 2014-2020 PoKon rahoittamat hankkeet (hakusana leader-toimintaryhmä PoKo) löytyvät Ruokaviraston ylläpitämästä hankekisteristä.


Hankekummi

Keväällä 2018 PoKossa otettiin käyttöön hankekummi-käytäntö. Toukokuun kokouksessa on valittu PoKon historian ensimmäiset hankekummit. Kummit ovat hallituksen jäseniä/varajäseniä tai meitä työntekijöitä. Hankekummi on mukana koko hankkeen elinkaaren ajan, hän on tukena ja viestinviejänä/-tuojana hankkeen ja hallituksen välillä. Näin meillä rahoittajanakin on tieto siitä mitä hankkeelle kuuluu.

 
Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/