Kimpsut ja kampsut, rahoitusta yhdistysten investointeihin


Kimpsut ja kampsut -teemahankkeen tarkoituksena on rahoittaa PoKon toimialueen yhdistysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka tukevat Navigaattori -strategian tavoitteiden toteutumista. Hankkeet ovat kooltaan niin pieniä, että niitä ei itsenäisinä hankkeina pystyttäisi rahoittamaan. Investoinnit voivat olla kone- ja laitehankintoja tai pienimuotoista rakentamista ja kylien kokoontumis- ja/tai harrastuspaikkojen varustelua.
Hankkeelle tavoitellaan vähintään 20 alahanketta. Tavoitteena on, että hankkeessa toteutetut pieninvestoinnit edistävät Ylä-Pirkanmaan houkuttelevuutta asuinalueena, parantavat vapaa-ajan palveluita sekä lisäävät mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan.

Hankkeiden toteuttajana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset tai yhteisöt, jotka toimivat PoKon alueella.

Hankkeessa tuetaan yleishyödyllisiä investointeja. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan kohdetta, joka on laajasti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Investointien tulee edistää Ylä-Pirkanmaan houkuttelevuutta ja viihtyvyyttä asuinalueena sekä parantaa vapaa-ajan palveluita.

Alahankkeiden tukiprosentti on kiinteä 75 ja myönnettävän tuen määrä on vähintään 750€ ja enintään 7.500 €.

Huom! Hankkeiden omarahoitukseksi ei hyväksytä talkootyötä. Omarahoitushuomioon ottaen hankkeiden kokonaiskustannusarvioiden on oltava vähintään 1.000 € ja enintään 10.000 €.

Alahankkeissa tehtävien investointien kustannuksiksi hyväksytään suunnittelukulut, materiaalit, rakennus- tai asennustyö sekä koneet, kalusto ja laitteet. Kustannusten kohtuullisuus tulee perustella hintavertailulla hakuvaiheessa. Toimenpiteistä tulee esittää suunnitelma ja siihen perustuva kustannusarvio.

Teemahankkeeseen haetaan rahoitettavat alahankkeet avoimen hakumenettelyn kautta ja kaikkien rahoitettavien hankkeiden on täytettävä yleiset hanketukiehdot:
- hankkeelle on oltava tosiasiallinen tarve
- toiminnan on oltava yleishyödyllistä ja kaikille avointa
- hankkeen toteuttajalla täytyy olla resurssit toteuttaa hanke (osaaminen sekä väli- ja omarahoitus) ja
- hakemuksen liitteenä on toimitettu kaikki tarvittavat tiedot.

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin rahoitusta on mahdollista myöntää, valinnassa painotetaan ensisijaisesti investointeja, jotka mahdollistavat uuden toiminnan, toissijaisesti kustannuksiltaan pienimpiä investointeja ja viimeiseksi hankkeen hyödynsaajien lukumäärää.

Hakuaika on 1.10.-5.12.2019.
Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan hallituksen käsittelyyn. Rahoitettavat hankkeet valitaan PoKon hallituksen kokouksessa joulukuussa. Valittavien alahankkeiden kanssa tehdään tuensiirtosopimus.

Hanketukea haetaan hakemuslomakkeella 3325B. Hakemuslomake liitteineen toimitetaan PoKon toimistolle os. Kauppakatu 23, 35800 Mänttä.

 
Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/