Hallitus


Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyslain mukaan yleinen kokous. Yhdistyksen toimintaa on ensivaiheista asti ohjannut Leader-ryhmäperiaatteita noudattava kolmikantaperiaatteen mukaan muodostettu hallitus. PoKon hallitus on se elin, joka ratkaisee mm. hankkeen rahoitettavuuden.


Vuosikokous valitsee hallitukseen 9-15 varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Hallituksen muodostamisessa noudatetaan alueellista tasapainoa, eli alueen jokaisesta kunnasta valitaan kolme edustajaa hallitukseen, yksi kustakin kolmikannasta. Hallituksen muodostamisessa painotetaan hallituksen moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia taustoja. Tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallituksen puheenjohtajuus ja jäsenyydet ovat aidosti auki jokaisessa vuosikokouksessa. Maksimi toimikausi on kuusi vuotta yhtäjaksoisesti.


Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Vuositasolla kokouksia on 10 - 12 kertaa ja sen lisäksi hallitus on osallistunut sille suunnattuihin koulutuksiin ja opintomatkoille.

Hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä mahdollisuuksiensa mukaan sekä osallistuu tärkeimpiin neuvotteluihin ja sidosryhmätyöhön.

PoKo ry:n vuosikokouksessa 26.4.2018 valittu hallitus

VARSINAISET JÄSENET:

Puheenjohtaja:
Anna-Liisa Liettyä
Mänttä-Vilppula
gsm 045 141 0730
anna.liisa-liettya(at)kotipoint.fi
julkisen tahon edustaja


Varapuheenjohtaja:
Tiina Perämäki, vpj
Virrat
gsm 044 345 0416
peramakitiina(at)gmail.com
julkisen tahon edustaja


Riku Kopra
Juupajoki
maaseudun asukas

Risto Lehtinen UUSI
Virrat
maaseudun asukas
Pekka Rae UUSI
Juupajoki
julkisen tahon edustaja
Juha Kallio
Virrat
yhteisöjen edustaja

Mikko Tervaniemi
Mänttä-Vilppula
yhteisöjen edustaja
Jaakko Karpiola
Juupajoki
yhteisöjen edustaja

Heidi Kuutti-Selkee
Ruovesi
julkisen tahon edustaja
Mikko Lindell UUSI
Ruovesi
maaseudun asukas

Teija Perttula
Ruovesi
yhteisöjen edustaja
Riikka Lenkkeri
Mänttä-Vilppula
maaseudun asukas


VARAJÄSENET:Alli Mäkinen
Mänttä-Vilppula
julkisen tahon edustaja
Kati Mäntysalmi UUSI
Virrat
yhteisöjen edustaja

Sirpa Lehto
Ruovesi
maaseudun asukas
Siirry sivun alkuun