Hallitus


Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyslain mukaan yleinen kokous. Yhdistyksen toimintaa on ensivaiheista asti ohjannut Leader-ryhmäperiaatteita noudattava kolmikantaperiaatteen mukaan muodostettu hallitus. PoKon hallitus on se elin, joka ratkaisee mm. hankkeen rahoitettavuuden.


Vuosikokous valitsee hallitukseen 9-15 varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Hallituksen muodostamisessa noudatetaan alueellista tasapainoa, eli alueen jokaisesta kunnasta valitaan kolme edustajaa hallitukseen, yksi kustakin kolmikannasta. Hallituksen muodostamisessa painotetaan hallituksen moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia taustoja. Tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallituksen puheenjohtajuus ja jäsenyydet ovat aidosti auki jokaisessa vuosikokouksessa. Maksimi toimikausi on kuusi vuotta yhtäjaksoisesti.


Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Vuositasolla kokouksia on 10 - 12 kertaa ja sen lisäksi hallitus on osallistunut sille suunnattuihin koulutuksiin ja opintomatkoille.

Hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä mahdollisuuksiensa mukaan sekä osallistuu tärkeimpiin neuvotteluihin ja sidosryhmätyöhön.

PoKo ry:n vuosikokouksessa 22.9.2020 valittu hallitus

VARSINAISET JÄSENET:

Puheenjohtaja:
Anna-Liisa Liettyä
Mänttä-Vilppula
gsm 045 141 0730
anna.liisa-liettya(at)kotipoint.fi
julkisen tahon edustaja


Juha Viitasaari UUSI
Virrat
julkisen tahon edustaja

Mari Muurimäki UUSI
Juupajoki
maaseudun asukas

Risto Lehtinen
Virrat
maaseudun asukas
Ulla Mäkinen UUSI
Juupajoki
julkisen tahon edustaja
Kati Mäntysalmi UUSI
Virrat
yhteisöjen edustaja

Juhani Rauhalammi
Mänttä-Vilppula
yhteisöjen edustaja
Taina Ylä-Lyly
Juupajoki
yhteisöjen edustaja

Heidi Kuutti-Selkee
Ruovesi
julkisen tahon edustaja
Mikko Lindell
Ruovesi
maaseudun asukas

Teija Perttula
Ruovesi
yhteisöjen edustaja
Riikka Lenkkeri
Mänttä-Vilppula
maaseudun asukas


VARAJÄSENET:Timo Tukia
Mänttä-Vilppula
julkisen tahon edustaja
Hannakaisa Raiskinmäki UUSI
Virrat
yhteisöjen edustaja

Katri Myry
Ruovesi
maaseudun asukas
 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/