OP MINI-LEADER

Vuoden 2018 OP Mini-Leaderissa kaksi ensimmäistä hakujaksoa on avoimia edelleen nuorille sekä viimeisimpänä hallituksen päätöksenä myös kaikille PoKo ry:n toimialueella toimiville yhdistyksille toiminnan kehittämiseen.

Viimeiset kaksi hakujaksoa painottuu nuorten omiin tai nuoriin suunnattujen toimintojen kehittämiseen. 

PoKo ry:n ja alueen Osuuspankkien yhteistyöllä kehitetty pienten yhteisöllisten projektien tukemiseksi suunnatun Mini-Leaderin ensimäinen tukihaku käynnistyi 1.7.2016.


Hallituksen kokouksessa 30.1.2018 päätetyt OP Mini-Leaderin hakujaksot:

1. hakujakso: päättyy 31.03.2018

2. hakujakso: päättyy 10.06.2018

3. hakujakso: päättyy 15.09.2018 (HUOM!  haku vain nuorten omiin, nuorille suunnattuihin toimiin)

4. hakujakso: päättyy 30.11.2018 (HUOM!  haku vain nuorten omiin, nuorille suunnattuihin toimiin)

Määräaikoihin mennessä saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan umpeutumisen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa. 

Maksimituki on 2.000 euroa. Omarahoitusosuus on on aina vähintään 10% suunnitelluista kustannuksista. Omarahoitusosuutta ei voida korvata talkootyöllä. Lopullinen tuki maksetaan aina suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin.

Hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen kohteena oleva toiminta ja toteutus, aikataulu sekä ne hyödyt joita toiminnalla tavoitellaan. Hakemuksen tulee sisältää myös eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. 

Vakiintuneita perustoimintoja tai lainsäädäntöön perustuvia tarpeita, harrastusten osallistumismaksuja ja tapahtumien pääsymaksuja ei tueta. Myös rakentamisinvestoinnit jäävät Op Mini-Leader tuen ulkopuolelle.

Huomaathan, että

- projektin hyödyn tulee kohdistua PoKon toiminta-alueelle

- hakemus on aina toimitettava PoKo ry:lle ennen suunniteltujen toimien aloittamista. 

- projektin voi aloittaa omalla vastuulla sen jälkeen, kun hakija on saanut tiedon hakemuksen vastaanottamisesta. Tukipäätöksen jälkeen kirjoitetaan sopimus PoKon ja tuensaajan välille

- tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) korkeintaan kerran vuodessa

- tukea ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin

- tuettavien projektien tulee olla mahdollisimman laajaa joukkoa hyödyttävää

Jos projekti toteutuu kustannusarviota pienempänä, maksetaan tuki päätöksen mukaisella prosentilla laskettuna todellisista toteutuneista kustannuksista

Hakeminen tapahtuu käyttämällä alta löytyvää hakemuspohjaa. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pokory.fi. Lisätietoa Mini-Leaderista saa PoKon toimistolta.

Hyvän vastaanoton alueella saanut OP-Opinnäytepörssi jatkaa entisin toimintaperiaattein. Opinnäytepörssiin hakeutuminen on jatkuvaa ja sinne voi tarjota aiheita opinnäytetöiksi koska vaan.
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/