OP MINI-LEADER

Vuonna 2020 PoKo:n OP Mini-Leader ja OP Opinnäytepörssi uudistuvat. Mini-Leaderin tuki suunnataan erityisesti nuorille suunnattuun toimintaan ja ympäristöä parantaviin toimenpiteisiin. Näiden lisäksi kaikki yhteisöllisyyttä lisäävät toimet voivat hakea avustusta.

PoKo ry:n ja alueen Osuuspankkien yhteistyöllä kehitetty pienten yhteisöllisten projektien tukemiseksi suunnattu OP Mini-Leader jatkuu uudistettuna 2020.

Rahaa voi saada toimintaan, jonka avulla saadaan aikaan tai mahdollistetaan jotain uutta. Yhdessä tekeminen ja pysyvä toiminta ovat eduksi projektille.

Tuen hakija voi olla  ryhmä, jossa vähintään kolme 13-20 nuorta (nimettynä 1 täysi-ikäinen vastuuhenkilö) tai rekisteröitynyt yhdistys tai julkisoikeudellinen yhteisö.

Rahoitettavat hankkeet päättää PoKo:n hallitus.

Hakujaksot ovat vuonna 2020 seuraavat: 

1 ja 2 ja 3 ohi

4. hakujakso: päättyy 24.11.2020

Määräaikoihin mennessä saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan umpeutumisen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa. 

Maksimituki on 1 000 euroa. Omarahoitusosuus on on aina vähintään 10% suunnitelluista kustannuksista. Omarahoitusosuutta ei voida korvata talkootyöllä. Lopullinen tuki maksetaan aina suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin.

Hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen kohteena oleva toiminta ja toteutus, aikataulu sekä ne hyödyt joita toiminnalla tavoitellaan. Hakemuksen tulee sisältää myös eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. 

Vakiintuneita perustoimintoja tai lainsäädäntöön perustuvia tarpeita, harrastusten osallistumismaksuja ja tapahtumien pääsymaksuja ei tueta. 

Huomaathan, että

- projektin hyödyn tulee kohdistua PoKon toiminta-alueelle (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat)

- hakemus on aina toimitettava PoKo ry:lle ennen suunniteltujen toimien aloittamista. 

- projektin voi aloittaa omalla vastuulla sen jälkeen, kun hakija on saanut tiedon hakemuksen vastaanottamisesta. Tukipäätöksen jälkeen kirjoitetaan sopimus PoKon ja tuensaajan välille

- tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) korkeintaan kerran vuodessa

- tukea ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin

- tuettavien projektien tulee olla mahdollisimman laajaa joukkoa hyödyttävää

Jos projekti toteutuu kustannusarviota pienempänä, maksetaan tuki päätöksen mukaisella prosentilla laskettuna todellisista toteutuneista kustannuksista

Hakeminen tapahtuu käyttämällä alta löytyvää hakemuspohjaa. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pokory.fi. Lisätietoa Mini-Leaderista saa PoKon toimistolta.

Hyvän vastaanoton alueella saanut OP-Opinnäytepörssi jatkaa entisin toimintaperiaattein. Opinnäytepörssiin hakeutuminen on jatkuvaa ja sinne voi tarjota aiheita opinnäytetöiksi koska vaan.

OP Mini-Leaderin rahoittaa PoKo ry sekä OP Pohjois-Häme, OP Ruovesi ja OP Virrat.

OP-Mini-Leader, myönnetyt 2020 (tilanne marraskuu):

1. Juupajoen nuorisovaltuusto, Pirttijärven hyppylaituri 990€
2. Virtain-Ruoveden Kirsut ry, A-este, 1000€
3. Ruoveden kanoottipurjehtijat ry, Kajakkikaksikko, 1000€
4. Mäntän Valon painijaosto, Painitoiminnan tukeminen, 860€
5. Pohjaslahden Koulunmäki ry, Sydäniskurin käyttökoulutus, 500€
6. Ruoveden Seurakunnan Atleetit ry, Maalivahtivalmennus, 1000€
7. Juupajoen 4H, Maisemointi, 1000€
8. LC Ruovesi, Runebergin puiston paviljonki, 500€
9. Lylyn kyläyhdistys, Lylyn maisemointi, 930€
10. Suomenselän koiraharrastajat, Koiraharrastushallin matto, 1000€
11. Mäntän ratsastajat, Estekalusto kilpailuihin, 1000€
12. Ruoveden Metsästysseura ry, Lasten hirvijahti, 100€
13. LiNu-Liikkuvat nuoret, Nuorten liikkari, 1000€
14. Pohjaslahden Pyrintö ry, Pumppituntien välineistö, 1000€
15. Parkkivuoren Golfseuranta, Parkkivuoren golfkentän väylien muutos, 1000€
16. Ruoveden MLL, Nuoristila Vintin viihtyisyyden parantaminen, 400€
17. Siikalahden yksityistie, HIekkakatos Siikalahden alueelle, 1000€
18. Ohtolankylän päremylly-yhdistys, Pärehöylän vesirännin kunnostus, 1000€

Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/