MiniLeader - tuki


MiniLeader on tarkoitettu pienille yhteisöllisille projekteille. Se on kohdennettu erityisesti nuorille suunnattuun toimintaan ja ympäristöä parantaviin toimenpiteisiin. Lisäksi kaikkiin yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin voidaan hakea MiniLeader - tukea.


Rahaa voi saada toimintaan, jonka avulla saadaan aikaan tai mahdollistetaan jotain uutta. Yhdessä tekeminen ja pysyvä toiminta ovat eduksi projektille. Esimerkiksi näille projekteille on myönnetty MiniLeader.

Tuen hakija voi olla  ryhmä, jossa vähintään kolme 13-20 nuorta (nimettynä 1 täysi-ikäinen vastuuhenkilö) tai rekisteröitynyt yhdistys tai julkisoikeudellinen yhteisö.

Maksimituki on 1 000 € ja omarahoitusosuutenne tulee olla vähintään 10% suunnitelluista kustannuksista. Omarahoitusosuutta ei voida korvata talkootyöllä. Lopullinen tuki maksetaan aina suhteessa hyväksyttäviin toteutuneisiin kustannuksiin.

Hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen kohteena oleva toiminta ja toteutus, aikataulu sekä ne hyödyt joita toiminnalla tavoitellaan. Hakemuksen tulee sisältää myös eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. 

Vakiintuneita perustoimintoja tai lainsäädäntöön perustuvia tarpeita, harrastusten osallistumismaksuja ja tapahtumien pääsymaksuja ei tueta.


Huomaathan, että

- projektin hyödyn tulee kohdistua PoKon toiminta-alueelle (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat)

- hakemus on aina toimitettava PoKo ry:lle ennen suunniteltujen toimien aloittamista. 

- projektin voi aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hakija on saanut tiedon hakemuksen vastaanottamisesta.

- tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) korkeintaan kerran vuodessa

- tukea ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin

- tuettavien projektien tulee olla mahdollisimman laajaa joukkoa hyödyttävää

Jos projekti toteutuu kustannusarviota pienempänä, maksetaan tuki päätöksen mukaisella prosentilla laskettuna todellisista toteutuneista kustannuksista.MITEN HAEN?

Jätä hakemus viimeistään 4.10.2021 mennessä, jolloin seuraava hakujakso päättyy. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käsitellään PoKo ry:n hallituksen kokouksessa 14.10.2021. Hallituksen päätöksen jälkeen PoKon toimiston väki ottaa sinuun yhteyttä. Myönteisen päätöksen saaneen hakijan ja PoKo ry:n välille laaditaan sopimus.

Täytä MiniLeader - hakemus tästätai lähetä sivun alaosasta löytyvä lomake täytettynä sähköpostina osoitteeseen toimisto@pokory.fi . Voit toimittaa hakemuksen myös toimistoomme.LOPPURAPORTTI


Kun projektinne on valmis, tarvitsemme vielä loppuraportin ja kopiot tai kuvakaappaukset maksutositteista, jotta voimme maksaa tuen teille. Loppuraportin voit täyttää tästä tai lomakkeella, joka löytyy tämän sivun alaosasta.


PoKo ry kanssa MiniLeaderiä kehittämässä ja rahoittamassa:

LISÄTIETOJA JA LOMAKKEITA


Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/