BuustiLeader - tuki


BuustiLeader on PoKo ry:n uusi, matalan kynnyksen kehittämisväline. Se on tarkoitettu toiminta-alueemme pienten ja aloittavien yritysten pieniin kehittämis- ja investointitoimiin.

BuustiLeader myönnetään projekteille, jolla yritys aloittaa uutta toimintaa tai kehittää olemassa olevaa toimintaansa. Projektien teema on vapaa.Paljonko tukea voi saada?

Tuen määrä on 200 € – 1000 € ja se on maksimissaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista (alv. 0 %).


Kenelle tuki on tarkoitettu?

BuustiLeader - tukea voivat hakea sekä uudet aloittavat yritykset, että pienet yritykset, jotka työllistävät 1–3 henkilöä. Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä yrittäjän omaan työpanokseen. Tuki ei saa vääristää kilpailua eikä sitä myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin.

Aloittava yritys voi jättää hakemuksen ennen yrityksen perustamista. Rahoituspäätös voidaan tehdä, kun yritys on rekisteröitynyt ja sillä on Y-tunnus.

4H- ja NY-yrittäjiä voidaan tukea ilman Y-tunnusta. Hakijan tulee mainita 4H/NY-yrittäjyydestä hakemuksessa ja pyydettäessä esittää sopimus. Tukea hakevan tulee nimetä projektille vastuuhenkilö.

Hakijan tulee olla PoKo ry:n toiminta-alueelta eli Juupajoelta, Mänttä-Vilppulasta, Ruovedeltä tai Virroilta.


Miten tukea haetaan?

Seuraava hakujakso päättyy 4.10, johon mennessä hakemus tulee jättää.

Huomioithan, että tukea ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin toimiin. Toiminnan tai toimet voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hakemus on jätetty käsittelyyn PoKo ry:hyn.

Tuki on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu. Sitä ei myönnetä projekteihin, jotka jo saavat muuta julkista rahoitusta. PoKo ry varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tukihakemuksen.

Hakemuksen voit jättää tästä. Vaihtoehtoisesti voit tulostaa ja täyttää sivun alaosasta löytyvän hakemuslomakkeen ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pokory.fi .


Tuen ehdot tiivistetysti:

  • tukea voi hakea pienyritykset (1-3 hlöä) ja aloittavat yritykset 
  • tuki myönnetään yrityksen KEHITTÄMISTOIMIIN,
    esim. asiantuntijapalveluita, omaa koulutusta tai investointeja
  • tavoitteena on, että asiakas hyötyy uusista palveluista/toimista
  • tukea ei myönnetä yrityksen vakiintuneeseen toimintaan
  • tukea ei myönnetä yrittäjän omaan työpanokseen
  • tuen tulee kohdistua yrityksen ydintoimintaan
  • hakijan tulee olla PoKo ry:n toimialueelta


Tuen myöntäminen, raportointi ja maksatus

PoKo ry:n hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen tuesta kokouksessaan, joka järjestetään noin viikko hakemusten dead line-päivämäärän jälkeen. Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla mahdollisimman pian, mutta viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Myönteisen päätöksen saaneille lähetetään sopimus, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna PoKo ry:hyn.

Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen hakijan ilmoittamalle tilille, kun hakija on toimittanut loppuraportin ja kaikki kuitit tehdyistä toimista PoKo ry:lle. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavilla erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella hyväksyttävästi erillisellä kirjallisella selvityksellä.

Tuen enimmäismäärä on sopimukseen merkitty euro- ja prosenttimäärä. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuen määrä ei kasva päätöksestä myönnetystä summasta. Jos projekti toteutuu kustannuksiltaan pienempänä kuin sitä on haettu, maksetaan hakijalle myönnetyn prosentin mukaisesti toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakija raportoi projektista ja tuen käytöstä kuitteineen loppuraportti-lomakkeella. Raportti on edellytys maksun saamiseksi. Projektista tulee raportoida kuuden (6) kuukauden sisällä päätöksen päivämäärästä. Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet; esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan. Loppuraporttilomakkeen löydät tästä.

Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys on PoKo ry:n jäsen. Jäsenmaksu yrityksille on 30 euroa.
Jäsenhakemuksen löydät täältä.


Annamme mielellämme lisätietoja!


Jätä BuustiLeader - hakemus tästä tai täytä alla oleva hakemus ja lähetä se meille osoitteeseen toimisto@pokory.fi


Loppuraportin voit täyttää tästä.


Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/