Verkkovalmennuksia


Tutustu seuraaviin tallenteisiin, joissa alan asiantuntijat jakavat ajankohtaista tietoutta eri teemoista. Tarjolla on vinkkejä mm. sosiaalisen median hyödyntämiseen monin eri tavoin. Löydät myös vastauksia oikeaan hinnoitteluun, tuotteistamiseen ja liikeidean päivittämiseen. Klikkaa linkkejä ja ota hyöty irti näistä parin tunnin valmennuksista!


Verkkosivujen tekeminen

Tietoutta verkkosivujen perustamiseen ja ylläpitoon. Käymme läpi asioita nettisivujen suunnittelusta toteutukseen ja päivittämiseen. Saamme vinkkejä, kuulemme kokemuksia sekä otamme haltuun termejä, kuten hakukoneoptimointi ja -mainonta.


Verkkosivujen tekemisen jatkotyöpaja

Käymme läpi parhaita käytänteitä ja vinkkejä verkkosivujen kehittämiseksi, perehdymme löydettävyyteen ja saamme ideoita verkkosivuston kehittämiseen ja perustamiseen.


Verkkosivujen kehittäminen

Tarkoitettu yrityksille, joilla on jo kotisivut. Saamme vinkkejä ja ideoita verkkosivujen kehittämiseen case-esimerkkien pohjalta.

 

Facebook ja Instagram yritysten markkinoinnissa

Tietoutta tämän päivän some-kanavista, niiden ominaisuuksista ja sisältötyypeistä, joilla voidaan tavoittaa erilaisia kohderyhmiä.


Facebook ja Instagram yritysten markkinoinnissa - jatko

Asiantuntija on tutustunut mukana olevien yritysten some-kanaviin ja ne toimivat osaltaan case-esimerkkeinä kehittämisideoille.


Videot yritysten digitaalisessa markkinoinnissa

Miten laadukkaita videoita voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti? Asiantuntija avaa aihetta ja kertoo kokemuksiaan, millaiset videot toimivat esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa sekä kuinka niitä voidaan editoida ja tekstittää.Videot yritysten digitaalisessa markkinoinnissa - jatkotyöpaja

Tutustumme Canva-ohjelmaan ja kuinka sillä editoidaan kuvia videoita varten. Hyödynnämme inShot-sovellusta tutustuen sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Perehdymme erilaisiin kehitysideoihin käyttämällä esimerkkeinä työpajaan osallistuvien yritysten videoita.


Digitaalinen löydettävyys & hakukoneoptimointi

Kuinka digitaalinen löydettävyys muodostuu? Kuinka jakelukanavat ja hakukoneet säätelevät matkailutarjontaa? Miten verkkosivujen optimointi toimii? Kuinka löydettävyyden kehitystä seurataan? Tämä kaikki on hyödyllistä tietoa sinulle myös silloin, kun teetät työn ostopalveluna. Tiedät, mitä olet ostamassa.


Teamsin käyttö ja sen monet mahdollisuudet

Teamsissä on kaikki. Tiimisi keskustelut, kokoukset, tiedostot ja sovellukset löytyvät yhdestä paikasta. Asiantuntija kertoo Teamsin monista mahdollisuuksista niin viestinnässä kuin etätyöskentelyssäkin case-esimerkkejä hyödyntäen.


Matkailun online myynti- & jakelukanavat

Kuulemme asiantuntijan näkemyksiä matkailun digitaalisesta ekosysteemistä ja miten tämä markkina toimii? Kuinka tuotteille valitaan sopivat jakelukanavat ja miten tuotteita tulee muotoilla kanavan asiakkaiden mukaiseksi? Saamme kuulla myös, miten myynnin tuloksellisuutta voidaan mitata? Hyödyllistä tietoutta myös muiden toimialojen yrittäjille.

Hinnoittelu

Avaamme hinnoittelun ja kannattavuuden perusteita, oikean hinnoittelun määrittämistä ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon.

Tuotteistaminen

Perehdymme eri markkina-alueilta tulevien asiakkaiden profiileihin ja tarpeisiin. Ryhmittelemme palvelut ja tuotteet asiakkaan ostopolun varrelle. Käsittelemme tuotekorin sisältöä, miten se rakennetaan, mitä tuotteista on kerrottava ja mitä jakelukanavat odottavat?

 

Liikeidean päivittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen

Tarkastelemme asiakkaan palvelupolkua ja mietimme keinoja elää mukana muutoksessa ja hyödyntää sitä.


Tilaisuuksiin liittyvät oheismateriaalit löydät täältä.

Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/