Mitä tarkoittaa vireilletulo?


Han­ke voi­daan aloit­taa vas­ta, kun han­ke­ha­ke­mus on vi­reil­lä eli ELY-kes­kus tai Le­a­der-ryh­mä on vas­taan­ot­ta­nut ha­ke­muk­sen ja lä­het­tä­nyt ha­ki­jal­le vi­reil­le­tu­loil­moi­tuk­sen. Jos aloi­tat hank­keen en­nen vi­reil­le­tu­loa, tu­kea ei voi­da myön­tää. 
Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/